S.No. Village Name Gram Panchayat Sub-District Name District Name Assembly Constituency Name Parliamentary Constituency Name
1 Langchuk BUBANG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
2 Bubang BUBANG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
3 Bubang - II BUBANG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
4 Bubang - III BUBANG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
5 Chimsu NEW JUKHI Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
6 Chingsa SOHE LAKTONG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
7 Hadap NEW JUKHI Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
8 Jonglimpathar OLD JUKHI Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
9 Jungsam NGECHANG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
10 Kantang NEW JUKHI Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
11 Khitkhang - Tong SOHE LAKTONG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
12 Longlung LONGLUNG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
13 New Jukhi NEW JUKHI Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
14 New Longlung LONGLUNG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
15 New Rangran RANGRAN-II Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
16 New Sallang NEW SALLANG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
17 New Sohe-Laktong SOHE LAKTONG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
18 Ngaichang NGECHANG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
19 Old Jukhi OLD JUKHI Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
20 Old Rangran RANGRAN-II Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
21 Ranglom RANGRAN-II Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
22 Rima OLD JUKHI Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
23 Saching SACHING Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
24 Saching - II SACHING Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
25 Saching - III SACHING Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
26 Sallang NEW SALLANG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
27 Sikeng NEW SALLANG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
28 Sohe-Laktong SOHE LAKTONG Kantang Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
29 Hanalthung LONGKEY Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
30 Jongji Havi JONGJI HAVI Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
31 Khimiyong H.Q. KHIMIYANG Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
32 Khimiyong Village KHIMIYANG Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
33 Longkey LONGKEY Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
34 Longsang LONGSANG Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
35 New Longkey (New) LONGKEY Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
36 Panlom PANLOM Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
37 Songkhu Havi SONGKHU HAVI Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
38 Sumlam KHIMIYANG Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
39 Thamlom THAMLOM Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
40 Tongthung Havi SONGKHU HAVI Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
41 Wafang THAMLOM Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
42 Yanchang(New) KHIMIYANG Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
43 Yanman YANMAN Khimiyang EAC CHANGLANG Changlang South Arunachal East
44 Longtoi LYNGOK Lyngok Longtoi Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
45 Lyngok LYNGOK Lyngok Longtoi Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
46 New Longtoi LYNGOK Lyngok Longtoi Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
47 Phinbiro PHINBIRO Lyngok Longtoi Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
48 Phinbiro - II PHINBIRO Lyngok Longtoi Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
49 Tirap Sakam CHUMPON LUNGSHANG Lyngok Longtoi Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
50 Tirap Sakam CHUPON LUNGSHANG Lyngok Longtoi Circle CHANGLANG Changlang South Arunachal East
© 2022 LocalBodyInfo.com, All rights reserved.