S.No. Assembly Name AECI Code LGD Code
1 Baijnath 20 105
2 Bhattiyat 5 106
3 Chamba 3 107
4 Churah 1 108
5 Dalhousie 4 109
6 Dharamshala 18 110
7 Fatehpur 8 111
8 Indora 7 112
9 Jaisinghpur 13 113
10 Jawalamukhi 12 114
11 Jawali 9 115
12 Kangra 16 116
13 Nagrota 15 117
14 Nurpur 6 118
15 Palampur 19 119
16 Shahpur 17 120
17 Sullah 14 121
18 Sullah 14 121
© 2022 LocalBodyInfo.com, All rights reserved.